PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Strażniczy pawężStrażniczy pawęż
Typ: Tarcze
Pancerz: 184
Odporność na ogień +1%
Siła +33
Blok +57
Wymagany poziom: 57
Wymagana profesja: Paladyn, Wojownik
Wartość: 19.1k
Przedmiot można kupić u NPC: Kowal Grisza