PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Pawęż krzyżowcaPawęż krzyżowca
Typ: Tarcze
Pancerz: 369
Odporność na błyskawice +1%
Życie +467
Blok +95
SA +32%
Wiąże po kupieniu
Wymagany poziom: 95
Wymagana profesja: Paladyn, Wojownik
Wartość: 65.1k
Przedmiot można kupić u NPC: Handlarka Keftia Zbrojmistrz Pirez