PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Płaszcz kapłanaPłaszcz kapłana
Typ: Zbroje
Pancerz: 7
Odporność na błyskawice +10%
Absorbuje do 66 obrażeń fizycznych
Absorbuje do 33 obrażeń magicznych
Wymagany poziom: 8
Wymagana profesja: Mag
Wartość: 608
Przedmiot można kupić u NPC: Eldrik