PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Maska MuluMaska Mulu
Typ: Hełmy
Pancerz: 17
Odporność na ogień +9%
Absorbuje do 42 obrażeń fizycznych
Absorbuje do 28 obrażeń magicznych
Siła krytyka magicznego +5%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 27
Wymagana profesja: Tropiciel, Mag
Wartość: 2400