PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Lisia przebiegłośćLisia przebiegłość
Typ: Hełmy
Pancerz: 4
Odporność na ogień +5%
Odporność na truciznę +20%
Zręczność +7
SA +10%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 6
Wymagana profesja: Łowca
Wartość: 168