PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Pełna zbroja płytowaPełna zbroja płytowa
Typ: Zbroje
Pancerz: 89
Odporność na zimno +1%
+0.3 życia za 1 punkt siły
Wymagany poziom: 25
Wymagana profesja: Paladyn, Wojownik
Wartość: 4739
Przedmiot można kupić u NPC: Alrik Płatnerz Fealavir