PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja płytowaZbroja płytowa
Typ: Zbroje
Pancerz: 69
Odporność na błyskawice +1%
+0.2 życia za 1 punkt siły
Wymagany poziom: 20
Wymagana profesja: Paladyn, Wojownik
Wartość: 3102
Przedmiot można kupić u NPC: Alrik Płatnerz Fealavir