PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Stalowy napierśnikStalowy napierśnik
Typ: Zbroje
Pancerz: 61
Odporność na ogień +1%
Siła +13
+0.2 życia za 1 punkt siły
Wymagany poziom: 18
Wymagana profesja: Paladyn, Wojownik
Wartość: 2670
Przedmiot loota z: , Dowódca Ghuli
Przedmiot można kupić u NPC: Alrik Eldrik Płatnerz Fealavir