PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja paskowaZbroja paskowa
Typ: Zbroje
Pancerz: 32
Odporność na zimno +1%
+0.1 życia za 1 punkt siły
Wymagany poziom: 10
Wymagana profesja: Paladyn, Wojownik
Wartość: 861
Przedmiot można kupić u NPC: Alrik Unil Płatnerz Fealavir