PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Czapka magicznej szybkości* heroiczny *Czapka magicznej szybkości
Typ: Hełmy
Pancerz: 118
Odporność na zimno +13%
Absorbuje do 296 obrażeń fizycznych
Absorbuje do 197 obrażeń magicznych
Intelekt +119
Przywraca 160 punktów życia podczas walki
Życie +448
Mana +29
SA +94%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 115
Wymagana profesja: Tropiciel, Mag
Wartość: 84.9k
Przedmiot loota z: Gryf