PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Piekielny kaftan* heroiczny *Piekielny kaftan
Typ: Zbroje
Pancerz: 648
Odporność na ogień +9%
Odporność na błyskawice -5%
Odporność na truciznę +8%
Wszystkie cechy +41
Unik +57
Energia +19
SA +106%
Podczas ataku unik przeciwnika jest mniejszy o 13
Związany z właścicielem na stałe
Wymagany poziom: 131
Wymagana profesja: Tancerz ostrzy
Wartość: 207.756k
Przedmiot loota z: Piekielny Arcymag