PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja pierścieniowaZbroja pierścieniowa
Typ: Zbroje
Pancerz: 25
Odporność na błyskawice +1%
+0.1 życia za 1 punkt siły
Wymagany poziom: 8
Wymagana profesja: Paladyn, Wojownik
Wartość: 483
Przedmiot można kupić u NPC: Handlarz Merlung Alrik Unil
Przedmiot można zdobyć z questa: Wykonaj sprawunki dla paladynów