PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Żelazny blef Męczywora* heroiczny *Żelazny blef Męczywora
Typ: Zbroje
Pancerz: 224
Odporność na ogień -3%
Odporność na zimno -3%
Siła krytyka fizycznego +5%
Siła +24
Życie +588
+0.4 życia za 1 punkt siły
Energia +13
SA +28%
Podczas obrony szansa na cios krytyczny przeciwnika jest mniejsza o 2%
W blefie najważniejsze są pozory. Halloween 2011 r. Wymagany poziom: 40
Wymagana profesja: Wojownik
Wartość: 20.2k
Przedmiot loota z: Męczywór