PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Pazury pancernika* unikat *Pazury pancernika
Typ: Neutralne
Ilość: 1 (Nie można dzielić)
Maksimum 8 sztuk razem
Wymagany poziom: 240
Wartość: 470k
Przedmiot loota z: Tolypeutes