PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Trepy bezkresnej wiary* legendarny *Trepy bezkresnej wiary
Typ: Buty
Pancerz: 472
Odporność na błyskawice +6%
Odporność na truciznę +12%
Cios krytyczny +3%
Siła krytyka fizycznego +6%
Zręczność +137
Unik +48
SA +248%
Podczas obrony szansa na cios krytyczny przeciwnika jest mniejsza o 2%
Cios bardzo krytyczny: 13% szansy na podwojenie mocy ciosu krytycznego.
Jedna z dwóch wspaniałych par butów ofiarowanych Dziwożonie przez bezdomnego. O szczegóły tej historii lepiej nie dopytywać - wiara, wiara naszą siłą!
Wielkanoc 2019 r.
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 240
Wymagana profesja: Tancerz ostrzy, Łowca
Wartość: 483.974k
Przedmiot loota z: Zaklęta Dziwożona (heros eventowy) Wielkanoc 2019