PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Dłonie rytualnego samookaleczenia* heroiczny *Dłonie rytualnego samookaleczenia
Typ: Rękawice
Pancerz: 73
Odporność na ogień +6%
Odporność na zimno -6%
Cios krytyczny +4%
Wszystkie cechy +26
Unik +7
Niszczenie 4 energii podczas ataku
SA +45%
Obniża właścicielowi 48 punktów przywracania życia podczas walki
Halloween 2018 r.
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 73
Wartość: 34.643k
Przedmiot loota z: Sroga Zawayana (heros eventowy) Halloween 2018