PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Ciżemki czarownicy* heroiczny *Ciżemki czarownicy
Typ: Buty
Pancerz: 37
Cios krytyczny +1%
Wszystkie cechy +26
Unik +7
SA +34%
Podczas ataku unik przeciwnika jest mniejszy o 4
Obniża właścicielowi 25 punktów przywracania życia podczas walki
Halloween 2018 r.
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 35
Wartość: 7483
Przedmiot loota z: Skrzekliwa Xylona (heros eventowy) Halloween 2018